Пример бакалаврской дипломной работы по полиграфии - записка к диплому "Презентаційний комплект рекламної продукції з детальним розробленням процесу обробки ілюстрації"